5 juli 2013

Se video när Aspect40 surfar i 15 knop

http://youtu.be/rKYtJOGYtsY

På 2013 ÅF Gotland Runt filmade en av besättningsmännen när Aspect40 surfar i 15 knop. Strax efter klippet nådde Aspect40 fantastiska 20  knop!