2 januari 2012

Press

Med tillstånd från tidningen Segling, publicerar vi utdrag om Aspect40

Klicka här för att läsa artikeln.

Med tillstånd av Curt Gehlin visar vi artikel från Båtnytt nr 1-2010.

Klicka här för att läsa artikeln!

Med tillstånd av Anna Sandgren visar vi artikel från bilaga till Dagens Nyheter 2010-03-02.

Klicka här för att läsa artikeln!

Med tillstånd från tidningen Båtbranschen 2010-03 delges ni artikel om Aspect40 – Årets nyhet på Allt för sjön.

Klicka här för att läsa artikeln!

Med tillstånd från Båtnytts redaktion publicerar vi följande utdrag om Aspect40.

Klicka här för att läsa artikeln!