Konstruktion

Kolfiber och vaacuminjicering

Båten byggs i kolfiber med 20 mm divinycell H80 som distansmaterial. Produktionstekniken är miljövänlig och modern där man vaacuminjicerar med vinylester.

Kölen är en mycket stark patenterad konstruktion, beräknad för att hålla för grundstötning i 7 knop stumt, vilket motsvarar nästan det dubbla i vattnet. Kölbladet är byggt i stål svetsad i en stålplatta som fällts in underifrån i skrovet och bultats fast i en stålgrid invändigt i båten. Längst ner på kölbladet sitter en blybulb på 1.350 kg.

 

Roder och hjärtstock är tillverkat i kolfiber.

Mast, bom och vant är tillverkat i kolfiber. specialdesignade av Marström för Aspect40 med indragen Tysk skotning i kolfiberbommen. Riggen är utförd i rod.

 

Peket är mönsterskyddat patent byggt i kolfiber där man kan fälla ner främre delen av peket som landstigningsstege.

 

Sittbrunnsbord (163 x 53 cm) i kolfiber. Bordet kan även används som avgränsning av sittbrunnen akterut, vilket gör sittbrunnen mer barnvänlig.